Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

zaterdag 24 december 2011

Ik vertrek

Een betere foto had statenlid Retze van der Honing niet kunnen maken van mijn vertrek. Op een bewogen dag verlaat de statenverslaggever de statenzaal.

Dit is de laatste post op Statenjacht.blogspot.com. Ik blog verder op mijn website janarendz.nl. Mijn nieuwe bedrijfje Jan Arendz Tekst & Advies blijft wel twitteren onder de naam @statenjacht.

Oant sjen!

donderdag 22 december 2011

Lange vergadering nog te kort

Provinciale staten vergaderden gisteren ruim dik tien uur. Veel te lang natuurlijk, maar toch hadden de dames en heren politici deze keer iets langer moeten doorpraten. Het had waarschijnlijk 95 miljoen euro opgeleverd. Geen gek bedrag voor een proceduredebatje.

Het rijk koopt onderhoud en beheer van het Van Harinxmakanaal voor de eeuwigheid af met 95 miljoen. Op basis van de stukken en een nagestuurd flutmailtje van de voormalige accountant konden de fracties inderdaad onvoldoende beoordelen of dit genoeg geld is.

Maar  gedeputeerde Sietske Poepjes en haar ambtenaren hebben best goede argumenten. Waarom vroegen de staten hier niet naar? Waarom stemden zij meteen over het voorstel van de PvdA om het punt van de agenda te halen? In het nieuwe jaar is het onzeker of minister Melanie Schultz van Haegen het geld nog heeft.

Waarom greep niemand in? Waarom reageerde het CDA niet in het openbaar woedend op de actie van de PvdA? Door een gebrek aan leiders? Dit was de gewezen fractievoorzitters Ad van der Ham en Bert Versteeg echt niet overkomen.
  
Lees voor het objectieve krantenverslag vandaag de Leeuwarder Courant.

maandag 19 december 2011

235 maandsalarissen

Dit is mijn laatste week in vaste dienst bij de Leeuwarder Courant. Niet te geloven, voor de 235ste keer ontvang ik mijn maandsalaris. Wat een hoop geld, bedenk ik nu. Met een gemiddeld nettosalaris van pakweg 2200 euro heb ik in bijna 20 jaar dus 517.000 euro ontvangen.

Dit bedrag moet ik de laatste 20 jaar  in m'n eentje verdienen met een eigen bedrijf in tekstschrijven en communnicatieadvies. En dan hebben we het nog niet over inflatie. Met mijn nieuwe toko zal ik de lezers van Statenjacht verder niet lastigvallen.

Op de  website janarendz.nl doe ik vanaf januari verslag van mijn belevenissen als startende zzp'er. Het twitteraccount @statenjacht houd ik aan. Zaterdag verschijnt  Statenjacht voor het laatst in de papieren Leeuwarder Courant.

In die afscheidsaflevering beantwoord ik graag vragen van lezers en volgers. Het mag overal over gaan, over de LC, het werk als journalist, mijn toekomstige bestaan. Stel jullie vragen deze week op Twitter of als reactie hieronder. Mailen kan natuurlijk ook: jan.arendz@lc.nl. Of via janarendz@home.nl;-)

vrijdag 16 december 2011

Groot 058 en Klaaikluteradiel

Statenjacht loopt graag op de zaken vooruit. Dus vroegen wij na de presentatie van het provinciale herindelingsplan  namen te bedenken voor de gemeenten die gedeputeerde Tineke Schokker graag ziet ontstaan. De oproep op Twitter leverde dertig reacties en tientallen originele namen op.

Collega en Thialf-volger Erwin Boers kwam met het meest voor de hand liggende Oostergo (voor de vier gemeenten rond Dokkum) en Westergo (alles ten westen van Leeuwarden). Voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen kiest hij net als interim-burgemeester @PietAdema De Wouden. Het samenwerkingsverband heet al zo.

Maar eigenlijk moet de ,,sprookjesachtige'' naam Tytsjerksteradiel blijven, vindt Boers. ,,Veel Randstedelingen geloven namelijk niet dat die gemeente echt bestaat.'' Misschien is collega Willem Bosma's Tytkarspelen een acceptabel compromis?

@RutgervdMeij wil het oude Barradeel terug. Je hoort de naam nog in verhalen over zoutwinning. Hopelijk wordt het gebied eromheen dan niet besmet met bodemdaling. Ook een vondst is Dantumadiel c.a. (een knipoog naar Kolumerland met bijbehoren.) voor het kwartet gemeenten in het noordoosten.

CDA-raadslid @Janjitsevisser uit het huidige Dongeradeel speelt  in op de grimmige actualiteit. Groot Dokkum mag wat hem betreft Sionsbergadeel heten. ,,En Leeuwarden kan verder als De Friesland.''

Toevoeging van Stiens en een stuk Boarnsterhim aan de hoofdstad betekent een revival van Groot-Leeuwarderadeel, stelt stadsredacteur @RobLeemhuis. Maar collega @Journalieke wenst - heel praktisch - namen die in krantenkoppen passen. Dus wordt het Leeuwendeel. Het meer eigentijdse Groot 058 kan natuurlijk ook of, zoals @RinaRuiter gevat voorstelt: De Hoofdstadgroep.

Mensen diep uit de Friese Wouden komen opzichtig met sneue namen voor de boomloze streken in het Noorden. Ureterper @WElverdink maakt het het bontst: Winderigkaalland, Guursterhim en Zonderboomsteradeel. Zou hij wel weten dat Statenjacht best een serieuze rubriek is?

Anderen noemen Krimpsteradiel , Jirpeladiel en Klaaikluteradiel (de laatste is van D66-raadslid in Ooststellingwerf @TammoMunting). En wat te denken van Waddenglas, Komkommeradiel en RECsteradiel?

Terpelân is weer serieus (maar welk terpenland dan?), Bilderadiel is natuurlijk bedacht door een Biltker en Bekiusland is genoemd naar een ambtenaar in Dokkum.

Wat mij betreft mag alles, als Friesland  maar verschoond blijft van nog meer windstrekennamen. Want Súdwest-Fryslân verveelde al toen het nog niet eens bestond. Burgers van Noordoost- en Noordwest-Friesland, verzet jullie hier tegen!

donderdag 15 december 2011

Een beetje is al gauw te veel

De noordelijke provincies willen samenwerken. Fryslân zoals altijd minder dan Groningen en Drenthe. Gisteren bogen de Friese statenleden zich over een gematigd voorstel van Hans Konst. Het werd afgeschoten.

Zelfs voor een beetje samenwerken zijn de fracties huiverig. Het moet beperkt blijven tot uitvoeringstaken en gezamenlijke subsidiewerving en lobby via SNN. Afdelingen samenvoegen? Geen sprake van.

Het bestuurlijke proeftuinidee van het Noorden werd buiten de staten om in Den Haag gelanceerd, foeterde VVD'er Tom van Mourik. Ook de samenwerking van de drie algemeen-directeuren is voorbarig.

Fryslân moet eerst maar eens onderzoeken hoe het in eigen provincie kan besparen door samenwerking met gemeenten en Wetterskip. Waarom is anders de Koöperaasje opgericht? Aldus onder meer de coalitiepartners PvdA en FNP.

Konst beloofde zijn huiswerk over te doen. ,,Ik ben uw dienaar.'' De samenwerking wordt in geen geval ,,in glydsbaan nei in Noardlik lânsdiel'', probeerde hij de staten gerust te stellen.

woensdag 30 november 2011

Statenleden weer thuis

Onze statenleden zijn vanmorgen weer 'thuisgekomen' in de historische statenzaal aan de Tweebaksmarkt. Dat wil zeggen: 6 van de 43 statenleden. De rest was namelijk nog geen statenlid toen de provincie vijf jaar geleden - tijdelijk - naar de Snekertrekweg vertrok.

Drie van de vijf gedeputeerden hadden er toen ook al een politiek functie: Tineke Schokker, Hans Konst en Johannes Kramer. De statenleden lijken klein in de hoog geplaatste statenbankjes. En gedeputeerden op de tweede rij zitten verscholen achter de rugleuningen van die op de eerste rij.

Ook door de dikke pilaren is lang niet iedereen zichtbaar op de publieke tribune beneden. Boven is het beter geregeld, want hier hangt een beeldscherm van de livestream op internet. Vast kinderziektes. Net als de storing van de geluidsapparatuur (op de foto krijgt de microfoon van CdK John Jorritsma een nieuwe batterij). En er ontbreekt nog een portret van koningin Beatrix.

De commissaris stond voorafgaand aan de vergadering uitgebreid stil bij de geschiedenis van het politieke centrum van Friesland. En bij de toekomst, want hij maakte bekend dat er voortaan elektronisch wordt gestemd. Hoeft statengriffier Alwin Oortgiesen geen opgestoken handen meer te tellen.


Lees hieronder de toespraak van Jorritsma:

dinsdag 29 november 2011

Brussels dagboek (2)

Statenjacht bood onze Friese statenleden vorige week een mooie kans een gezamenlijk dagboek te maken. Alle nieuwtjes over Brussel - wat hebt u geleerd over de EU wat u nog niet wist? - werden gebundeld in de papieren krant van zaterdag.

Er werd nog wat onwennig gereageerd op het initiatief. Bovendien meed een deel van de delegatie duur buitenlands dataverkeer. Pas toen de bus weer in Nederland was,  werden de mobieltjes tevoorschijn gehaald.

Over nieuws van de straat twitterden de politici al helemaal niet. Terwijl zij er bovenop zaten. Toen de bus arriveerde bij de Permanente Vertegenwoordiging   was de delegatie getuige van een ongeval. Een auto schepte een fietser. Deze vloog enkele malen over de kop en brak zijn been.

De Friese cursisten traden kordaat op. In het politieke hart van Europa verrichtten zij eerste hulp en regelden zij het verkeer. Dat had best in de krant gemogen.

dinsdag 22 november 2011

Uw Brussels dagboek

Het provinciebestuur vertrekt morgen naar Brussel voor een studiereis. CdK John Jorritsma, de vijf gedeputeerden, statenleden en hun fractiemedewerkers zijn twee dagen onder de pannen. Op twitter vroeg ik me af of het nodig is, een delegatie van 31 personen.

Uitgaande van 250 euro pp kost de trip 12.500 euro. Meteen kwamen er reacties van de commissaris en statenleden. De reis was uitsterst nuttig en bood kansen voor het Noorden en Fryslân. Vooral de nieuwe subsidieroutes vragen aandacht.

De politici bezoeken het Europees Parlement, het Huis van de Nederlandse Provincies (waar de noordelijke lobbyisten onder vallen) en Permanent Vertegenwoordiger Pieter de Gooijer (de ambassadeur voor Nederland in de Europese Unie).

Wat ik mij afvraag is wat de Friese staten precies opsteken. Wat wisten zij nog niet van wat zij deze dagen horen? Graag ontvang ik hier of op twitter zoveel mogelijk reacties, observaties, conclusies. De verzamelde informatie is grondstof voor Statenjacht in de papieren krant. Uw dagboek in de LC!

Een mooie kans om de SP tegengas te geven, zou ik zeggen. Deze statenfractie, die bedankte voor het snoepreisje, zwaait de collega's morgenochtend om half acht demonstratief uit. 's Middags organiseert de partij als tegenhanger een sociaal palaver in het Provinsjehûs.

donderdag 10 november 2011

Kleur ontkennen

In de vergaderkamer
Voor de hoofdingang
Groen, rood en blauw. Dat zijn de basiskleuren in de gerestaureerde werkkamers van de Friese gedeputeerden. Bij de kamerverdeling hebben de bestuurders geen rekening gehouden met hun partijpolitieke kleur (zie Statenjacht in de krant van zaterdag).

In tegendeel. De PvdA'ers zetelen in groen getinte kamers, de CDA'er in rode. Zijn het uitzicht, barokke plafonds, kroonluchters of schoorsteenmantels belangrijker dan de partijkleur? Een kijkje in de kamers van GS.

Bij de deur

Onder de kroonluchter

Voor de spiegel.

dinsdag 8 november 2011

Tineke over de finish

Het is het duurste van het land, maar het nieuwe provinciehuis van Fryslân blijft binnen het budget. En dus heeft gedeputeerde Tineke Schokker (CDA) de eindstreep gehaald. Het project Bouwurk was desalniettemin een ware elfstedentocht vol hindernissen. Vandaar de finishfoto in de Provinsjekeamer.

Bij nieuwe overschrijdingen moest Schokker van de staten vertrekken. Ze heeft er nog behoorlijk over in de piepzak gezeten. Miljoenentekorten, een wegbezuinigde parkeerkelder, dissidente CDA'ers en door waterdruk op drift geraakte fundamenten, het was niet niks. Nu kan Tineke juichend over de finish.

maandag 7 november 2011

Buren blij met ambtenaren

Buren reageerden vanmorgen razend enthousiast op de terugkeer van de pakweg 800 ambtenaren in het nieuwe oude provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. Welkom terug, schreeuwde Post Plaza vanaf een groot digitaal mededelingenbord.

Geen wonder, aan zo'n royaal ambtelijk apparaat  op loopafstand van een hotel en conferentiecentrum kan eigenaar Jan Boomsma een leuke boterham verdienen. MAS-outreach, de achterburen aan de Oosterkade, stuurden de provincie een ansichtkaart en de pers een bericht om hun blijdschap te tonen (foto).

woensdag 2 november 2011

Dag postsorteerloods

Liefst vijf jaar huisde de provincie in een voormalige postsorteerloods in Leeuwarder. Deze week verhuizen de bestuurders en ambtenaren terug naar de Tweebaksmarkt. CdK John Jorritsma stond er vanochtend bij stil, voorafgaand aan de laatste statenvergadering in de tijdelijke huisvesting.

Tijdens de vernieuwbouw aan de Tweebaksmarkt zijn aan het spoor bij het  station 144 vergaderingen geweest, memoreerde Jorritsma. Personeel deden zich grote veranderingen voor. De meeste statenleden van nu zijn functioneel nog nooit in het echte Provinsjehûs geweest! Hetzelfde geldt voor gedeputeerden en commissaris Jorritsma zelf.

Volgende maand speelt het circus zich weer af op de aloude locatie, bij de tijd gebracht voor €79 miljoen. Je merkt dat iedereen er zin in heeft. Ikzelf zal er ook nog een keer bij zijn. Waarschijnlijk wordt het meteen ook mijn laatste keer! Dus behoor ik straks tot de generatie 'postsorteerloods'.

Lees hieronder de toespraak van Jorritsma:

woensdag 12 oktober 2011

Jorritsma op 1

Het project ‘Invloed in Friesland’ zit er op. Het samenstellen van de Top 40 van meest invloedrijke Friezen heeft heel wat uurtjes gekost. Tussen de bedrijven door wel twee weken, schatte een collega op de redactie.
Nou, ik denk netto wel vijf. Atze Jan de Vries en ik begonnen half mei. Alleen al 35 interviews met sleutelrolspelers vergden inclusief reistijd twee volledige werkweken.
Het was een groot avontuur. Kandidaten was er veel aan gelegen hoog op de lijst te komen. Zo werden twee benoemingen eerder bekendgemaakt dan de bedoeling was. CV's werden opgepoetst en ijlbodes bezorgden aanvullende informatie op de krant.
Deze week staat in het teken van de onderlinge felicitaties. Off the record horen we weer mooie verhalen. Voor de Friese gedeputeerden is CdK John Jorritsma de nummer 1. Ze trakteerden hem gisteren daarom op bovenstaande taart.
Jorritsma zelf was on the record best verguld. ,,Gedeputeerden gunden me vandaag nog hogere plaats op Friese machtlijst dan mooie 4de plek van '', twitterde hij.
Toevallig komen morgen de Heeren Zeventien bijeen. Het zal een bijzonder diner worden. Wat zegt nummer 1 Lense Koopmans tegen prominenten die niet meer op de lijst staan? Ik gok iets bemoedigends over oud papier.

woensdag 21 september 2011

Tijd voor statenleden

Terwijl de statenleden zich vanmiddag bogen over 'zijn' uitvoeringsprogramma hing Sjoerd Galema al in de lucht op weg naar Moskou. Typerend voor de vertrekkend gedeputeerde, vindt statennestor Annigje Toering.

Tegenover alle mooie woorden die commissaris John Jorritsma vanochtend sprak - en die vergaderboer Sjoerd zelf bezigde - staan kritische noten van statenleden. Die verwoordde Toering in haar toespraak. ,,Somtiden wie Sjoerd in wat nonsjalante bestjoerder dy't lak hie oan de steaten of de kommisje.''

Lees hieronder de speeches van Toering en Jorritsma.

donderdag 15 september 2011

Het begint met statenzeilen

CdK John Jorritsma zei vooraf nog zo te hopen op een andere winnaar. Er was alles aan gedaan; een nieuwe locatie (Balk/Sleattemermar) en de uitsluiting  van de ervaren rotten Oeds Bijlsma (statengriffier) en Douwe Bijlsma (FNP). Toch kreeg het statenzeilen gisteren dezelfde winnaar als vorig jaar; de derde Bijlsma.

Schipper @AukeBijlsma (ook FNP) won met zijn bemanningsleden @SjoerdGalema @Retzevanderhoning (in leren motorjas), Klaas Hettinga en D66-fractieondersteuner @marijkederoo.

De valk van @HettyJansen kwam trouwens als eerste over de denkbeeldige finishlijn bij het statenjacht. De PvdA-schipper werd naar eigen zeggen ,,om onduidelijke redenen'' gediskwalificeerd.  Kortom, het politieke seizoen is nu echt begonnen.

Foto VVD/Reiner de Vries

woensdag 7 september 2011

Mei lekken en brekken

Wat je als rechtgeaarde journalist al lang zag aankomen, is nu eindelijk toch gebeurd. De hoogste rechter heeft het ontslag van provincieambtenaar Margaret Beckers teruggedraaid.

Natuurlijk lekte de griffiemedewerkster in 2007 naar de Leeuwarder Courant, waardoor malversaties over de tijdelijke huisvesting aan de Snekertrekweg op straat kwamen te liggen. Maar de brief zelf kwam uit een andere bron in handen van de LC en later ook bij Omrop Fryslân.

De actie van Beckers was meer service aan toenmalig journalist Peter Grondsma dan doelbewuste nestbevuiling, aldus de Centrale Raad van Beroep. Hoewel Beckers haar fout uitendelijk toegaf, kreeg zij geen herkansing. De provincie had haar bij voorbeeld een andere functie kunnen geven.

Mijn conclusie: GS zochten een zondebok om een eind te maken aan het herhaaldelijke gelek vanuit het provinciehuis. Het was een sterk staaltje dat ze hierin provinciale staten en de Leeuwarder rechtbank mee kregen.

Beckers ontving in de tussentijd veel steun van collega's. Tijdens de personeelsrevue Mei lekken en brekken werd zij destijds zelfs liefdevol toegezongen. Maar of zij ooit zal terugkeren? Ze zegt van wel, maar ik denk van niet.

woensdag 31 augustus 2011

1-0 voor Apotheker

Wie eenmaal waarnemend burgemeester in een gemeente is, heeft tijdens de uiteindelijke benoemingsprocedure een streepje voor, zegt CDA-voorzitter Douwe Tamminga in de Leeuwarder Courant.

Een waarheid als een koe natuurlijk, althans als de tijdelijke burgervader geen misstappen begaat en goed ligt bij de gemeenteraad. Dat is in Súdwest-Fryslân het geval, waardoor oud-minister van landbouw Hayo Apotheker met 1-0 voor staat.

Sollicitanten beseffen dit ook. Slechts een handvol politici, waarschijnlijk aangemoedigd door hun partij, nam de moeite te solliciteren. Plus de vier niet serieus te nemen black horses van actiegroep Fan Underen Op.

Apotheker gaat deze wedstrijd winnen. Tenzij het grote CDA in de gemeenteraad een coalitie weet te smeden voor de christen-democratische kandidaat. Zou dat trouwens Siem Jansen zijn?

De foto stond in 1986 in het Nieuwsblad van Noorden, toen Apotheker was benoemd tot burgemeester van Muntendam.

dinsdag 16 augustus 2011

Arendz Contentjacht BV

Heel soms is de nieuwsbrenger zelf het nieuws. Vandaag is zo’n dag.

Na een dienstverband van bijna twintig jaar verrlaat ik per 1 januari de Leeuwarder Courant.

Ik begin een eigen tekstbedrijfje. Het idee van een eigen toko zat in mijn achterhoofd.

De vertrekregeling van de lopende reorganisatie biedt mij de kans de stap nu te zetten.

Met pijn in het hart neem ik afscheid van de LC-redactie.

En van alle prettige contacten die dit werk met zich meebracht.

Ergens in december komt dus ook een eind aan Statenjacht.

Maar met een nieuw blog en twitteraccount wil ik contact houden met de volgers.

Wie weet levert het nog mooie schrijfopdrachten op.

Maar eerst nog vier maanden mooie producties maken voor de LC. #zinin


Naschrift: Het bedrijfje heeft intussen een naam: Jan Arendz Tekst en Advies.
Vestigingsplaats: Beetsterzwaag. Website janarendz.nl. 

vrijdag 8 juli 2011

Twitter re(a)geert

Het tal reacties op deze weblog is de laatste maanden bedroevend laag. Er wordt wel gereageerd, maar niet onder de blogposts zelf. Spindoctors en bestuurders reageren per sms, andere lezers mailen. Maar het overgrote deel geeft zijn mening op Twitter. In een handvol tweets soms.

Twitter heeft wat dit betreft de blogs verslagen. Toch blijft Statenjacht (naast Twitter) online. Voor de iets langere beschouwinkjes en voor achtergrondinformatie. Voor zeg maar de 140-plusser. Maar nu is het even pauze. Na de zomer zijn we terug met verse waar. Prettige vakantie!

maandag 4 juli 2011

Schokkende reactie?

CDA-gedeputeerde Tineke Schokker ligt onder vuur bij Friese Tweede Kamerleden (zie LC zaterdag 2 juli). Lutz Jacobi (PvdA) en Anne Wil Lucas (VVD) vinden dat zij zich heeft laten inpakken door staatssecretaris Joop Atsma (CDA).

Schokker is blij met 600 miljoen euro voor versterking van de Afsluitdijk. Volgens de kamerleden is dit enthousiasme misplaatst omdat de zeewering een rijkstaak is. Logisch dat het kabinet investeert. Voor extra's op de dijk zou de stas zijn best doen als Schokker niet zou lobbyen bij kamerleden.

Er kwam geen cent voor een duurzaamheidscentrum, blue energy of natuurontwikkeling. En dus zijn Jacobi en Lucas zwaar teleurgesteld. In een reactie per mail omzeilde Schokker de kritiek, waardoor deze de krant niet haalde:

woensdag 29 juni 2011

Stuurman op bezoek

Marco Kok is vandaag op eigen verzoek op bezoek op de LC-redactie. Een goed initiatief, want de bestuursadviseur van gedeputeerde Tineke Schokker komt niet uit de wereld van politiek en media. Hij was stuurman en machinist op de grote vaart.

Later beoordeelde hij milieuvergunningen bij de gemeente Noordoostpolder en bij de provincie. Ook deed hij sociaal beleid op het provinciehuis. Werken voor de gedeputeerde is heel afwisselend door de vele beleidsterreinen waarop deze actief is, aldus @Marcofryslan.

Hij wil niet de spreekbuis van @TinekeSchokker zijn. Het liefst brengt hij haar persoonlijk met de journalist in contact. Dat kan, ,,want Tineke is een inhoudelijke bestuurder''.

Vandaag keek Kok toe hoe twee stukjes over het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college op de voorpagina van de LC belandden. Denk niet dat alle bestuursadviseurs nu op visite komen. Maar voor deze stuurman maken we een uitzondering.

vrijdag 24 juni 2011

PVV gewone partij

De PVV is in Friesland tot nu toe een gewone partij, schreef ik zaterdag 18 juni in de papieren LC. Voorbeelden te over: samen optrekken met andere oppositiepartijen, stukken goed bestuderen, meedenken met de voorzitter in plaats van lekskoaie, geen teksten tegen de islam, etc.

Zo'n artikel roept altijd reacties op. Een ervan leidt mogelijk binnenkort tot een publicatie in de LC.  Een andere kwam van CDA'er Jan From uit Wolvega, die vorig jaar uit de staten stapte vanwege de gedoogsteun van Geert Wilders aan het kabinet. Hij vertrouwt de PVV voor geen cent.

In overleg met From hier zijn reactie per sms:

Waarom vraag je de vier vertegenwoordigers niet eens naar hun mening over de 8000 vermoorde mensen door Ratko Mladic, die toevallig moslim waren. Het zou mij niet verbazen als daaruit naar voren komt dat de PVV NIET een gewone Fryske partij is, of ze moeten gewoon liegen.

Meer reacties?

donderdag 23 juni 2011

Programma in uitvoering

De angst van de oppositiepartijen was gerechtvaardigd. Het uitvoeringsprogramma van de coalitie komt pas na de zomer in de staten. De perspresentatie is woensdagochtend, de behandeling in een commissie op 13 juli, na de reguliere statenvergadering.

Het wordt wel een stuk waarin keuzes worden gemaakt, wat dat betreft kan de oppositie tevreden zijn. Er komt een financiële paragraaf over bezuinigingen. Maar open eindjes blijven er ook, omdat er nog onduidelijkheid is over het bestuursakkoord met het rijk.

Landelijk gebied is de grootste pm-post. Er wordt nog in Den Haag onderhandeld over het schrappen van ehs-geld en de 25 procent korting op het budget voor provinciaal natuurbeleid. En onderhandeld tussen de coalitiepartijen. Misschien komt er voor 21 september duidelijkheid. Kan alles in een keer in de staten.

Better let as net, reageert Aukje de Vries van de VVD op Twitter. Op de foto studeert de pers op het coalitieakkoord. Foto Meije Gildemacher

dinsdag 21 juni 2011

Galema for president

Scheidend gedeputeerde Sjoerd Galema duikt op in een boekje van Bolswarder Enno Bruinsma. Het oud-statenlid van SP en Verenigd Links heeft een sprookje geschreven over Koningin Grietje. Die naam verwijst vast naar zijn liefhebbende echtgenote.

Ook Galema speelt een hoofdrol in het verhaal. Hij schopt het uiteindelijk tot minister-president, verklapt de verhalenverteller. Hij zal het boekje binnenkort aanbieden aan de gedeputeerde voor wie hij veel respect heeft. Wie weet wordt Galema bij FrieslandCampina ooit CEO. Is hij inderdaad president.

Vandaag in de LC een interview met Galema.

 

vrijdag 17 juni 2011

Tryater op Gronings briefpapier

De Noordelijke provincies zetten hun protest tegen de cultuurbezuinigingen kracht bij in een lange brief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Hij wordt er onder meer op gewezen dat het kabinet de plicht verzuimt de Friese taal, cultuur en identiteit te beschermen en te bevorderen (de Tryaterlobby).

Opmerkelijk is dat de brief is opgesteld op papier van de provincie Groningen en is ondertekend door de Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg. Er staat alleen bij vermeld: Mede namens de provincies Drenthe en Fryslân en de gemeenten Groningen en Leeuwarden.

Een beetje vreemd, of strategie?

Naschrift: bovenstaande tekst was bedoeld voor de krant, maar haalde de kolommen niet, omdat de lobby achterhaald was. Onze collega Nynke Smedeman in Den Haag kwam 's middags met de primeur van de redding van Tryater.

donderdag 16 juni 2011

Een topvergaderboer

Een veelbewogen dagje gisteren op het provinciehuis. Na een voortkabbelend begin en een hilarisch middenstuk kreeg de statendag een CDA-apotheose. Boer Sjoerd Galema stopt als gedeputeerde en keert terug in de zuivel. Als topvergaderboer bij Friesland Campina.

Vanuit het niets volgt de 31-jarige vissersdochter Sietske Poepjes hem op. Het CDA heeft de opvolger uit de eigen fractie gerekruteerd, zoals de PvdA dat ook deed met Hans Konst. Alle zittende gedeputeerden waren eerst statenlid. Met de komst van juriste Sietske zijn de vrouwelijke gedeputeerden weer in de meerderheid.

En dat hilarische middenstuk? Dat vond ik de behandeling van de verordening romte. Nooit eerder zijn bij een agendapunt zoveel moties en amendementen gewijzigd. CdK Jorritsma moest zelfs een ander punt (Vitens) naar voren halen om ambtenaren de tijd te geven alle aanpassingen te verwerken.

CDA'er Johan Apperloo maakte het bont met een amenderende motie. Onder het bewind van de strenge fractievoorzitter Ad van der Ham was zo'n halfbakken amotiement de deur niet uitgegaan. Ook bij de PvdA een noviteit. Omer Kaya liep niet in de pas van de fractie door de pro Recron-motie te steunen. Dat was in de tijd van Bert Versteeg niet gebeurd.

CDA-fractiemedewerker Harmen Akerboom wijst in reacties op twitter nog op de interpellatie van de VVD over Tryater: unicum was juist toestaan VVD-motie vreemd ad orde vd dag over Tryater. Had CDA 3 weken geleden nog interpellatie over.
    


woensdag 15 juni 2011

Noorden nooit een eenheid

Het Noorden kraakt, schreef ik op de oude weblog statenjacht. De schermutselingen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gaan intussen door. De verhuizing van de Friese portefeuille economie van de loslippige CDA-gedeputeerde Sjoerd Galema naar de ingetogen PvdA-gedeputeerde Hans Konst heeft de situatie niet veranderd.

Konst schoot in april het Grinzer feestje Nordconnect af. Vanwege de Friese kritiek slankt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland het projectbureau waarschijnlijk af. Binnen een maand slaat Groningen terug met Energy Valley. Een Gronings sponsorfeestje. Zie de LC van woensdag 15 juni.

Zelfs als je van het Noorden een landsdeel zou maken, wordt het nooit een eenheid, als je het mij vraagt. Je zou uit elke provincie evenveel gedeputeerden moeten rekruteren. Maar zelfs dan draait het uit op behartiging van de belangen van Friesland aan de ene kant en Groningen en Drenthe aan de andere kant.

De foto komt van de website van FC Groningen. Groninger CdK Max van den Berg en FC Groningen-directeur Hans Nijland zijn blij met  sponsor Energy Valley.

woensdag 1 juni 2011

Beroering om beleidsarm stuk

Omdat het rijk af wil van de regeldruk, vervalt de toets van provincies van gemeentelijke bestemmingsplannen. Maar dat gaat zomaar niet. De provincie geeft eerst de grenzen aan waarbinnen de gemeenten mogen opereren.

Dit gebeurt in de verordening ruimte. Die kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggen. Het stuk is gebaseerd op het streekplan en dus beleidsarm, beklemtoonde ook gedeputeerde Hans Konst. Toch waren er woensdagmiddag bij de statencommissie diverse insprekers en de Recron vaardigdigde een actiegroep af.

Zij kwamen voor de dingen die toch veranderen. Door het coalitieakkoord staat het ruimtelijk beleid voor windenergie opeens op de kop. Gek dat het zo snel, zonder inspraak, kan gaan.  Ook de regel voor vervanging van stacaravans door huisjes is nieuw. 60 procent van de caravans moet blijven; een stukje sociaal beleid in een ro-verordening! Konst suste het rumoer.

De actievoerders van de Recron stuitten op nog een stukje opvallend beleid van de provincie. Zij mochten van commissievoorzitter Henni van Asten (PvdA, rechts op de foto) hun protestborden niet meenemen in de statenzaal. Applaus en gejoel zijn evenmin toegestaan. De statenleden willen in een neutrale sfeer vergaderen.


VVD'er Tom van Mourik brak een lans voor de atievoerders vanwege hun ,,nette'' protestborden. Maar de voorzitter was niet te vermurven. Van Asten, toch lid van de Linkse Kerk, kreeg tot veler verrassing bijval van Otto van der Galiën van de PVV. Inderdaad, het was een bijzondere woensdagmiddag.

donderdag 26 mei 2011

Gedeputeerden burgemeester

Oud-gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie) kan snel weer aan het werk. Gisteren benoemde CdK John Jorritsma, met wie hij de afgelopen jaren samenwerkte, de Drachtster tot tijdelijk burgemeester van Achtkarspelen.

Veel gedeputeerden worden later burgemeester, valt mij op. Johanneke Liemburg (PvdA) en Gerard van Klaveren (VVD) zitten al jaren in respectievelijk Littenseradiel en Weststellingwerf. Sicko Heldoorn (PvdA) belandde via Opsterland in Assen.

Commissarissen benoemen ook gewezen collegegenoten tot interim-burgervader. Ton Baas (VVD) begeleidt Boarnsterhim tot de opheffing van de gemeente,  Louis Lyklema (VVD) paste onder meer op de winkel in Achtkarspelen.

Friese wethouders schoppen het niet vaak tot burgemeester. De uitzondering is Leeuwarden. Jannie Vlietstra (PvdA), deze week gekozen in in de Eerste Kamer, ging naar Winschoten, Bearn Bilker (CDA) naar Kollumerland, Marga Waanders (PvdA) naar Dongeradeel en Arno Brok (VVD) via Sneek naar Dordrecht. En Gerrit Krol (CDA) is interim in Het Bildt.

Een wethouder van een andere gemeente die recent burgemeester werd? Fred Veenstra verhuisde van Smallingerland naar Franekeradeel. Wanneer verhuist hij trouwens letterlijk uit Drachten?

Naschrift: Uiteindelijk kiezen de gemeenteraden hun burgemeesters. De CdK legt hen twee kandidaten voor.

donderdag 19 mei 2011

Pingjum geeft voor sluis

Wel makkelijk voor de provincie, zo'n grote gemeente Súdwest-Fryslân (waarvan het liggende streepje volgens burgemeester Hayo Apother slechts twee postzegels kost). Gisteravond erkende wethouder Maarten Offinga met een glimlach dat Groot Sneek 2 miljoen euro meebetaalt aan de groene sluis van Stavoren.

Zo'n bedrag had de oude gemeente Nijefurd nooit op het kleed kunnen leggen. Buurgemeenten om bijdragen vragen had heel wat getouwtrek veroorzaakt. Wie profiteert van de nieuwe toegangspoort van de Friese meren en in welke mate? Vlak voor de finish dreigt het risico dat een gemeenteraad op de rem gaat staan en de puzzelstukjes uit elkaar vallen.

Nu hoeft gedeputeerde Jannewietske de Vries alleen een deal te sluiten met het college in IJlst. De gemeenteraad geeft er een klap op en klaar is Kees. Heel Súdwest betaalt mee aan de sluis en het nieuwe bezoekerscentrum in Stavoren. Van Makkum tot Bolsward en van Pingjum tot Parrega.

woensdag 11 mei 2011

Niemand bij Dokkum om

Provinciale staten hebben zich voorgenomen minder lang te vergaderen. In de vorige periode werd het soms dag- en nachtwerk. De vers benoemde voorzitter Cees Vos van de commissie Boarger en Mienskip, tevens raadsgriffier in Dantumadiel, voegde vanochtend de daad bij het woord.

Voorafgaand aan de vergadering sloeg de CDA'er scherpe piketpaaltjes. Technische vragen dienen voortaan vooraf te worden gesteld, er wordt op hoofdlijnen gediscussieerd en staten- en commissievergaderingen zijn geen herhaling van zetten. En gedeputeerden gaan niet bij Dokkum om.

Waarvan akte.

Speciaal voor de nieuwe statenleden: Lees hier alle voorgaande artikelen over (lang) vergaderen.

dinsdag 10 mei 2011

Een - liggend - streepje

Het opmerkelijkste nieuws van vorige week vond ik de kosten die de nieuwe gemeente Sneek eo moet maken vanwege een liggend streepje. Een - betekent een investering van €160.000 in een nieuwe huistijl.

Iemand gaf de fusiegemeente de werktitel Súdwest Fryslân. Dat tussen beide delen van de gemeentenaam volgens de spellingregels een liggend streepje hoort, is over het hoofd gezien. Zelfs toen erna de naam onderdeel werd van een referendum.

Dat is wel erg slordig. Dat nergens een lampje is gaan branden. Het is toch ook Noord-Holland, West-Terschelling en Nieuw-Zeeland? En in het Fries geldt dezelfde regel: Broek-Noard, Akkrum-Súd.

Dat b. en w. de fout nu corrigeren is wel terecht. Wie wil er wonen in een gemeente met een fout gespelde naam? Dat is geen taalpurisme.

vrijdag 29 april 2011

Brussel wil sociaal gezicht

Gister in Groningen voor het eerst het EU-netwerk Noord-Nederland bezocht. Hoogleraar economische geografie Philip McCann, adviseur van eurocommissaris regionale politiek Johannes Hahn (foto),  hield een lezing.

Aanwezig: vooral ambtenaren, professoren, studenten en journalisten. En traditiegetrouw vertegenwoordigers van de landbouw, ondanks het dichtdraaien van de Brusselse geldkraan voor deze sector. Afwezig: het bedrijfsleven. Dat moest eens weten hoeveel kansen de nieuwe subsidieruif in petto heeft voor het MKB!

vrijdag 22 april 2011

Het college van de FNP

We hebben een nieuw Fries college, maar er is weinig nieuw aan. Het coalitieakkoord is nog vaag en vier van de vijf gedeputeerden gaan door. Hier en daar is met portefeuilles geschoven.

Jannewietske de Vries van de PvdA is voorgesorteerd als Keninginne fan Fryslân en het takenpakket van Sjoerd Galema (CDA) is gedevalueerd tot pretpakket. Dit is de prijs die boer Sjoerd betaalt voor de tweede gedeputeerde die hij voor zijn partij binnenhaalde.

Echt nieuw is de entree van de FNP. De coalitie was de afgelopen vier jaar al Frysksinnich en pro platteland. Politiek talent Johannes Kramer kan als gedeputeerde de aksenten verder versterken. Na het college van de chemie (2007-2011) en het college van de slaande deuren (2003-2007) hebben we nu het FNP-college.

Bovenste foto: Maartje Roos, onderste foto Johannes Kramer via twitter. (En dan komme je thús en hat de buert alle flaggen út en in spandoek makke. Geweldich. No oan de neisit.)

woensdag 13 april 2011

Met tablet terug in de tijd

Gister gezellig gekletst met stoffeerders in de Leeuwarder Koekoekstraat. Ze mogen het 106 jaar oude meubilair in de statenzaal opnieuw bekleden. Alles wordt in de oude luister hersteld (zie de LC van vandaag).

De statenzaal in het vernieuwbouwde Provinsjehûs wordt een soort museum, begrijp ik. Zelfs de schrijfbladen van eikenhout en leer, die de statenleden naar zich toe kunnen trekken, keren terug. Dat is wel apart.

De staten zijn immers net overgegaan op het papierloze tijdperk. Ze hebben elk een tablet tot hun beschikking waarin alle statenstukken en nog veel meer zit. Dat plaatsen ze straks dus op hun royale, verschuifbare schrijfblad. Digikids in de tijdmachine.

maandag 11 april 2011

Pottenkijkers in de keuken

Gemeenten en provincies moeten nog wennen aan rekenkamers, zegt Ad Nijhuis (rechts) vandaag in de Leeuwarder Courant. Sommige hebben opzichtig moeite met pottenkijkers in de eigen keuken. Hieronder twee voorbeelden.

dinsdag 5 april 2011

Op afscheidstoernee

Het zijn zware tijden voor Piet Adema. Zijn dagen als gedeputeerde lijken geteld nu PvdA, CDA, FNP en GrienLinks om de tafel zitten om een nieuw college te vormen. De ChristenUnie is gepasseerd. It is in rouproses, verzucht de Drachtster.

Bij de Friese Bouwkring kreeg hij vanavond al applaus voordat hij begon te spreken. Al die nieuwe infrastructuur die er aan zit te komen, daar heeft de demissionair gedeputeerde zich prima voor ingezet, vinden de aannemers van de bouwsoos.

Het raakt Adema, waarna zijn speech de kleur krijgt van een afscheidsrede. De onderhandelingen met Camile Eurligs over het Zuiderzeelijnpakket, de beginspraak voorafgaand aan de spoorlijn Heerenveen-Groningen, de prijsvraag voor de Frisosluis in Stavoren, wat waren het mooie tijden. Met gedreven ambtenaren die gebaande paden durven te verlaten.

GrienLinks krijgt nog even een sneer voor het onveilige alternatief voor de vierbaans Centrale As. Maar ze kunnen nog terug, betoogt Adema. Mijn conclusie: Als GL zich terugtrekt uit de onderhandelingen, dan staat de CU klaar toe te treden tot het nieuwe college. Anders rest een groot zwart gat.

maandag 4 april 2011

Provincie zonder papieren

Op weg naar een papierloze provincie worden de staten- en commissiestukken voortaan alleen digitaal aangeleverd. Ik zal de stukken dus op het werk moeten uitprinten, dacht ik meteen. En de statenleden? Wat is de winst?

Wat ik niet wist is dat de provinciale politici een apparaat van Dell XL in bruikleen hebben gekregen. Dit is een combinatie van een tablet, iPad en laptop met touchscreen en toetsenbord, legt @TjerkVoigt mij op twitter uit.

Hij zou in dit digitale lagerhuis graag een ingebouwde spreektijdklok zien. En behandelvoorstellen moeten vergezeld gaan van You Tube-filmpjes, locaties, scenario's en korte samenvattingen of inleidingen door GS. Kortom: de virtuele en de echte wereld ontmoeten elkaar in de statenzaal.

Deze stap lijkt me zo groot, dat ik voorlopig even afzie van een mening. In de tussentijd print ik de statenstukken. Daan Bultje van de PvdA in Groningen rept bij de mentions van @Statenjacht van een generatieverschil. Alleen ouderen zouden moeite hebben met de overstap. Reageer ook op twitter, of hieronder!