Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

donderdag 23 juni 2011

Programma in uitvoering

De angst van de oppositiepartijen was gerechtvaardigd. Het uitvoeringsprogramma van de coalitie komt pas na de zomer in de staten. De perspresentatie is woensdagochtend, de behandeling in een commissie op 13 juli, na de reguliere statenvergadering.

Het wordt wel een stuk waarin keuzes worden gemaakt, wat dat betreft kan de oppositie tevreden zijn. Er komt een financiële paragraaf over bezuinigingen. Maar open eindjes blijven er ook, omdat er nog onduidelijkheid is over het bestuursakkoord met het rijk.

Landelijk gebied is de grootste pm-post. Er wordt nog in Den Haag onderhandeld over het schrappen van ehs-geld en de 25 procent korting op het budget voor provinciaal natuurbeleid. En onderhandeld tussen de coalitiepartijen. Misschien komt er voor 21 september duidelijkheid. Kan alles in een keer in de staten.

Better let as net, reageert Aukje de Vries van de VVD op Twitter. Op de foto studeert de pers op het coalitieakkoord. Foto Meije Gildemacher

Geen opmerkingen:

Een reactie posten