Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

woensdag 29 juni 2011

Stuurman op bezoek

Marco Kok is vandaag op eigen verzoek op bezoek op de LC-redactie. Een goed initiatief, want de bestuursadviseur van gedeputeerde Tineke Schokker komt niet uit de wereld van politiek en media. Hij was stuurman en machinist op de grote vaart.

Later beoordeelde hij milieuvergunningen bij de gemeente Noordoostpolder en bij de provincie. Ook deed hij sociaal beleid op het provinciehuis. Werken voor de gedeputeerde is heel afwisselend door de vele beleidsterreinen waarop deze actief is, aldus @Marcofryslan.

Hij wil niet de spreekbuis van @TinekeSchokker zijn. Het liefst brengt hij haar persoonlijk met de journalist in contact. Dat kan, ,,want Tineke is een inhoudelijke bestuurder''.

Vandaag keek Kok toe hoe twee stukjes over het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college op de voorpagina van de LC belandden. Denk niet dat alle bestuursadviseurs nu op visite komen. Maar voor deze stuurman maken we een uitzondering.

vrijdag 24 juni 2011

PVV gewone partij

De PVV is in Friesland tot nu toe een gewone partij, schreef ik zaterdag 18 juni in de papieren LC. Voorbeelden te over: samen optrekken met andere oppositiepartijen, stukken goed bestuderen, meedenken met de voorzitter in plaats van lekskoaie, geen teksten tegen de islam, etc.

Zo'n artikel roept altijd reacties op. Een ervan leidt mogelijk binnenkort tot een publicatie in de LC.  Een andere kwam van CDA'er Jan From uit Wolvega, die vorig jaar uit de staten stapte vanwege de gedoogsteun van Geert Wilders aan het kabinet. Hij vertrouwt de PVV voor geen cent.

In overleg met From hier zijn reactie per sms:

Waarom vraag je de vier vertegenwoordigers niet eens naar hun mening over de 8000 vermoorde mensen door Ratko Mladic, die toevallig moslim waren. Het zou mij niet verbazen als daaruit naar voren komt dat de PVV NIET een gewone Fryske partij is, of ze moeten gewoon liegen.

Meer reacties?

donderdag 23 juni 2011

Programma in uitvoering

De angst van de oppositiepartijen was gerechtvaardigd. Het uitvoeringsprogramma van de coalitie komt pas na de zomer in de staten. De perspresentatie is woensdagochtend, de behandeling in een commissie op 13 juli, na de reguliere statenvergadering.

Het wordt wel een stuk waarin keuzes worden gemaakt, wat dat betreft kan de oppositie tevreden zijn. Er komt een financiële paragraaf over bezuinigingen. Maar open eindjes blijven er ook, omdat er nog onduidelijkheid is over het bestuursakkoord met het rijk.

Landelijk gebied is de grootste pm-post. Er wordt nog in Den Haag onderhandeld over het schrappen van ehs-geld en de 25 procent korting op het budget voor provinciaal natuurbeleid. En onderhandeld tussen de coalitiepartijen. Misschien komt er voor 21 september duidelijkheid. Kan alles in een keer in de staten.

Better let as net, reageert Aukje de Vries van de VVD op Twitter. Op de foto studeert de pers op het coalitieakkoord. Foto Meije Gildemacher

dinsdag 21 juni 2011

Galema for president

Scheidend gedeputeerde Sjoerd Galema duikt op in een boekje van Bolswarder Enno Bruinsma. Het oud-statenlid van SP en Verenigd Links heeft een sprookje geschreven over Koningin Grietje. Die naam verwijst vast naar zijn liefhebbende echtgenote.

Ook Galema speelt een hoofdrol in het verhaal. Hij schopt het uiteindelijk tot minister-president, verklapt de verhalenverteller. Hij zal het boekje binnenkort aanbieden aan de gedeputeerde voor wie hij veel respect heeft. Wie weet wordt Galema bij FrieslandCampina ooit CEO. Is hij inderdaad president.

Vandaag in de LC een interview met Galema.

 

vrijdag 17 juni 2011

Tryater op Gronings briefpapier

De Noordelijke provincies zetten hun protest tegen de cultuurbezuinigingen kracht bij in een lange brief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Hij wordt er onder meer op gewezen dat het kabinet de plicht verzuimt de Friese taal, cultuur en identiteit te beschermen en te bevorderen (de Tryaterlobby).

Opmerkelijk is dat de brief is opgesteld op papier van de provincie Groningen en is ondertekend door de Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg. Er staat alleen bij vermeld: Mede namens de provincies Drenthe en Fryslân en de gemeenten Groningen en Leeuwarden.

Een beetje vreemd, of strategie?

Naschrift: bovenstaande tekst was bedoeld voor de krant, maar haalde de kolommen niet, omdat de lobby achterhaald was. Onze collega Nynke Smedeman in Den Haag kwam 's middags met de primeur van de redding van Tryater.

donderdag 16 juni 2011

Een topvergaderboer

Een veelbewogen dagje gisteren op het provinciehuis. Na een voortkabbelend begin en een hilarisch middenstuk kreeg de statendag een CDA-apotheose. Boer Sjoerd Galema stopt als gedeputeerde en keert terug in de zuivel. Als topvergaderboer bij Friesland Campina.

Vanuit het niets volgt de 31-jarige vissersdochter Sietske Poepjes hem op. Het CDA heeft de opvolger uit de eigen fractie gerekruteerd, zoals de PvdA dat ook deed met Hans Konst. Alle zittende gedeputeerden waren eerst statenlid. Met de komst van juriste Sietske zijn de vrouwelijke gedeputeerden weer in de meerderheid.

En dat hilarische middenstuk? Dat vond ik de behandeling van de verordening romte. Nooit eerder zijn bij een agendapunt zoveel moties en amendementen gewijzigd. CdK Jorritsma moest zelfs een ander punt (Vitens) naar voren halen om ambtenaren de tijd te geven alle aanpassingen te verwerken.

CDA'er Johan Apperloo maakte het bont met een amenderende motie. Onder het bewind van de strenge fractievoorzitter Ad van der Ham was zo'n halfbakken amotiement de deur niet uitgegaan. Ook bij de PvdA een noviteit. Omer Kaya liep niet in de pas van de fractie door de pro Recron-motie te steunen. Dat was in de tijd van Bert Versteeg niet gebeurd.

CDA-fractiemedewerker Harmen Akerboom wijst in reacties op twitter nog op de interpellatie van de VVD over Tryater: unicum was juist toestaan VVD-motie vreemd ad orde vd dag over Tryater. Had CDA 3 weken geleden nog interpellatie over.
    


woensdag 15 juni 2011

Noorden nooit een eenheid

Het Noorden kraakt, schreef ik op de oude weblog statenjacht. De schermutselingen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gaan intussen door. De verhuizing van de Friese portefeuille economie van de loslippige CDA-gedeputeerde Sjoerd Galema naar de ingetogen PvdA-gedeputeerde Hans Konst heeft de situatie niet veranderd.

Konst schoot in april het Grinzer feestje Nordconnect af. Vanwege de Friese kritiek slankt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland het projectbureau waarschijnlijk af. Binnen een maand slaat Groningen terug met Energy Valley. Een Gronings sponsorfeestje. Zie de LC van woensdag 15 juni.

Zelfs als je van het Noorden een landsdeel zou maken, wordt het nooit een eenheid, als je het mij vraagt. Je zou uit elke provincie evenveel gedeputeerden moeten rekruteren. Maar zelfs dan draait het uit op behartiging van de belangen van Friesland aan de ene kant en Groningen en Drenthe aan de andere kant.

De foto komt van de website van FC Groningen. Groninger CdK Max van den Berg en FC Groningen-directeur Hans Nijland zijn blij met  sponsor Energy Valley.

woensdag 1 juni 2011

Beroering om beleidsarm stuk

Omdat het rijk af wil van de regeldruk, vervalt de toets van provincies van gemeentelijke bestemmingsplannen. Maar dat gaat zomaar niet. De provincie geeft eerst de grenzen aan waarbinnen de gemeenten mogen opereren.

Dit gebeurt in de verordening ruimte. Die kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggen. Het stuk is gebaseerd op het streekplan en dus beleidsarm, beklemtoonde ook gedeputeerde Hans Konst. Toch waren er woensdagmiddag bij de statencommissie diverse insprekers en de Recron vaardigdigde een actiegroep af.

Zij kwamen voor de dingen die toch veranderen. Door het coalitieakkoord staat het ruimtelijk beleid voor windenergie opeens op de kop. Gek dat het zo snel, zonder inspraak, kan gaan.  Ook de regel voor vervanging van stacaravans door huisjes is nieuw. 60 procent van de caravans moet blijven; een stukje sociaal beleid in een ro-verordening! Konst suste het rumoer.

De actievoerders van de Recron stuitten op nog een stukje opvallend beleid van de provincie. Zij mochten van commissievoorzitter Henni van Asten (PvdA, rechts op de foto) hun protestborden niet meenemen in de statenzaal. Applaus en gejoel zijn evenmin toegestaan. De statenleden willen in een neutrale sfeer vergaderen.


VVD'er Tom van Mourik brak een lans voor de atievoerders vanwege hun ,,nette'' protestborden. Maar de voorzitter was niet te vermurven. Van Asten, toch lid van de Linkse Kerk, kreeg tot veler verrassing bijval van Otto van der Galiën van de PVV. Inderdaad, het was een bijzondere woensdagmiddag.