Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

zaterdag 24 december 2011

Ik vertrek

Een betere foto had statenlid Retze van der Honing niet kunnen maken van mijn vertrek. Op een bewogen dag verlaat de statenverslaggever de statenzaal.

Dit is de laatste post op Statenjacht.blogspot.com. Ik blog verder op mijn website janarendz.nl. Mijn nieuwe bedrijfje Jan Arendz Tekst & Advies blijft wel twitteren onder de naam @statenjacht.

Oant sjen!

donderdag 22 december 2011

Lange vergadering nog te kort

Provinciale staten vergaderden gisteren ruim dik tien uur. Veel te lang natuurlijk, maar toch hadden de dames en heren politici deze keer iets langer moeten doorpraten. Het had waarschijnlijk 95 miljoen euro opgeleverd. Geen gek bedrag voor een proceduredebatje.

Het rijk koopt onderhoud en beheer van het Van Harinxmakanaal voor de eeuwigheid af met 95 miljoen. Op basis van de stukken en een nagestuurd flutmailtje van de voormalige accountant konden de fracties inderdaad onvoldoende beoordelen of dit genoeg geld is.

Maar  gedeputeerde Sietske Poepjes en haar ambtenaren hebben best goede argumenten. Waarom vroegen de staten hier niet naar? Waarom stemden zij meteen over het voorstel van de PvdA om het punt van de agenda te halen? In het nieuwe jaar is het onzeker of minister Melanie Schultz van Haegen het geld nog heeft.

Waarom greep niemand in? Waarom reageerde het CDA niet in het openbaar woedend op de actie van de PvdA? Door een gebrek aan leiders? Dit was de gewezen fractievoorzitters Ad van der Ham en Bert Versteeg echt niet overkomen.
  
Lees voor het objectieve krantenverslag vandaag de Leeuwarder Courant.

maandag 19 december 2011

235 maandsalarissen

Dit is mijn laatste week in vaste dienst bij de Leeuwarder Courant. Niet te geloven, voor de 235ste keer ontvang ik mijn maandsalaris. Wat een hoop geld, bedenk ik nu. Met een gemiddeld nettosalaris van pakweg 2200 euro heb ik in bijna 20 jaar dus 517.000 euro ontvangen.

Dit bedrag moet ik de laatste 20 jaar  in m'n eentje verdienen met een eigen bedrijf in tekstschrijven en communnicatieadvies. En dan hebben we het nog niet over inflatie. Met mijn nieuwe toko zal ik de lezers van Statenjacht verder niet lastigvallen.

Op de  website janarendz.nl doe ik vanaf januari verslag van mijn belevenissen als startende zzp'er. Het twitteraccount @statenjacht houd ik aan. Zaterdag verschijnt  Statenjacht voor het laatst in de papieren Leeuwarder Courant.

In die afscheidsaflevering beantwoord ik graag vragen van lezers en volgers. Het mag overal over gaan, over de LC, het werk als journalist, mijn toekomstige bestaan. Stel jullie vragen deze week op Twitter of als reactie hieronder. Mailen kan natuurlijk ook: jan.arendz@lc.nl. Of via janarendz@home.nl;-)

vrijdag 16 december 2011

Groot 058 en Klaaikluteradiel

Statenjacht loopt graag op de zaken vooruit. Dus vroegen wij na de presentatie van het provinciale herindelingsplan  namen te bedenken voor de gemeenten die gedeputeerde Tineke Schokker graag ziet ontstaan. De oproep op Twitter leverde dertig reacties en tientallen originele namen op.

Collega en Thialf-volger Erwin Boers kwam met het meest voor de hand liggende Oostergo (voor de vier gemeenten rond Dokkum) en Westergo (alles ten westen van Leeuwarden). Voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen kiest hij net als interim-burgemeester @PietAdema De Wouden. Het samenwerkingsverband heet al zo.

Maar eigenlijk moet de ,,sprookjesachtige'' naam Tytsjerksteradiel blijven, vindt Boers. ,,Veel Randstedelingen geloven namelijk niet dat die gemeente echt bestaat.'' Misschien is collega Willem Bosma's Tytkarspelen een acceptabel compromis?

@RutgervdMeij wil het oude Barradeel terug. Je hoort de naam nog in verhalen over zoutwinning. Hopelijk wordt het gebied eromheen dan niet besmet met bodemdaling. Ook een vondst is Dantumadiel c.a. (een knipoog naar Kolumerland met bijbehoren.) voor het kwartet gemeenten in het noordoosten.

CDA-raadslid @Janjitsevisser uit het huidige Dongeradeel speelt  in op de grimmige actualiteit. Groot Dokkum mag wat hem betreft Sionsbergadeel heten. ,,En Leeuwarden kan verder als De Friesland.''

Toevoeging van Stiens en een stuk Boarnsterhim aan de hoofdstad betekent een revival van Groot-Leeuwarderadeel, stelt stadsredacteur @RobLeemhuis. Maar collega @Journalieke wenst - heel praktisch - namen die in krantenkoppen passen. Dus wordt het Leeuwendeel. Het meer eigentijdse Groot 058 kan natuurlijk ook of, zoals @RinaRuiter gevat voorstelt: De Hoofdstadgroep.

Mensen diep uit de Friese Wouden komen opzichtig met sneue namen voor de boomloze streken in het Noorden. Ureterper @WElverdink maakt het het bontst: Winderigkaalland, Guursterhim en Zonderboomsteradeel. Zou hij wel weten dat Statenjacht best een serieuze rubriek is?

Anderen noemen Krimpsteradiel , Jirpeladiel en Klaaikluteradiel (de laatste is van D66-raadslid in Ooststellingwerf @TammoMunting). En wat te denken van Waddenglas, Komkommeradiel en RECsteradiel?

Terpelân is weer serieus (maar welk terpenland dan?), Bilderadiel is natuurlijk bedacht door een Biltker en Bekiusland is genoemd naar een ambtenaar in Dokkum.

Wat mij betreft mag alles, als Friesland  maar verschoond blijft van nog meer windstrekennamen. Want Súdwest-Fryslân verveelde al toen het nog niet eens bestond. Burgers van Noordoost- en Noordwest-Friesland, verzet jullie hier tegen!

donderdag 15 december 2011

Een beetje is al gauw te veel

De noordelijke provincies willen samenwerken. Fryslân zoals altijd minder dan Groningen en Drenthe. Gisteren bogen de Friese statenleden zich over een gematigd voorstel van Hans Konst. Het werd afgeschoten.

Zelfs voor een beetje samenwerken zijn de fracties huiverig. Het moet beperkt blijven tot uitvoeringstaken en gezamenlijke subsidiewerving en lobby via SNN. Afdelingen samenvoegen? Geen sprake van.

Het bestuurlijke proeftuinidee van het Noorden werd buiten de staten om in Den Haag gelanceerd, foeterde VVD'er Tom van Mourik. Ook de samenwerking van de drie algemeen-directeuren is voorbarig.

Fryslân moet eerst maar eens onderzoeken hoe het in eigen provincie kan besparen door samenwerking met gemeenten en Wetterskip. Waarom is anders de Koöperaasje opgericht? Aldus onder meer de coalitiepartners PvdA en FNP.

Konst beloofde zijn huiswerk over te doen. ,,Ik ben uw dienaar.'' De samenwerking wordt in geen geval ,,in glydsbaan nei in Noardlik lânsdiel'', probeerde hij de staten gerust te stellen.