Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

donderdag 26 mei 2011

Gedeputeerden burgemeester

Oud-gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie) kan snel weer aan het werk. Gisteren benoemde CdK John Jorritsma, met wie hij de afgelopen jaren samenwerkte, de Drachtster tot tijdelijk burgemeester van Achtkarspelen.

Veel gedeputeerden worden later burgemeester, valt mij op. Johanneke Liemburg (PvdA) en Gerard van Klaveren (VVD) zitten al jaren in respectievelijk Littenseradiel en Weststellingwerf. Sicko Heldoorn (PvdA) belandde via Opsterland in Assen.

Commissarissen benoemen ook gewezen collegegenoten tot interim-burgervader. Ton Baas (VVD) begeleidt Boarnsterhim tot de opheffing van de gemeente,  Louis Lyklema (VVD) paste onder meer op de winkel in Achtkarspelen.

Friese wethouders schoppen het niet vaak tot burgemeester. De uitzondering is Leeuwarden. Jannie Vlietstra (PvdA), deze week gekozen in in de Eerste Kamer, ging naar Winschoten, Bearn Bilker (CDA) naar Kollumerland, Marga Waanders (PvdA) naar Dongeradeel en Arno Brok (VVD) via Sneek naar Dordrecht. En Gerrit Krol (CDA) is interim in Het Bildt.

Een wethouder van een andere gemeente die recent burgemeester werd? Fred Veenstra verhuisde van Smallingerland naar Franekeradeel. Wanneer verhuist hij trouwens letterlijk uit Drachten?

Naschrift: Uiteindelijk kiezen de gemeenteraden hun burgemeesters. De CdK legt hen twee kandidaten voor.

donderdag 19 mei 2011

Pingjum geeft voor sluis

Wel makkelijk voor de provincie, zo'n grote gemeente Súdwest-Fryslân (waarvan het liggende streepje volgens burgemeester Hayo Apother slechts twee postzegels kost). Gisteravond erkende wethouder Maarten Offinga met een glimlach dat Groot Sneek 2 miljoen euro meebetaalt aan de groene sluis van Stavoren.

Zo'n bedrag had de oude gemeente Nijefurd nooit op het kleed kunnen leggen. Buurgemeenten om bijdragen vragen had heel wat getouwtrek veroorzaakt. Wie profiteert van de nieuwe toegangspoort van de Friese meren en in welke mate? Vlak voor de finish dreigt het risico dat een gemeenteraad op de rem gaat staan en de puzzelstukjes uit elkaar vallen.

Nu hoeft gedeputeerde Jannewietske de Vries alleen een deal te sluiten met het college in IJlst. De gemeenteraad geeft er een klap op en klaar is Kees. Heel Súdwest betaalt mee aan de sluis en het nieuwe bezoekerscentrum in Stavoren. Van Makkum tot Bolsward en van Pingjum tot Parrega.

woensdag 11 mei 2011

Niemand bij Dokkum om

Provinciale staten hebben zich voorgenomen minder lang te vergaderen. In de vorige periode werd het soms dag- en nachtwerk. De vers benoemde voorzitter Cees Vos van de commissie Boarger en Mienskip, tevens raadsgriffier in Dantumadiel, voegde vanochtend de daad bij het woord.

Voorafgaand aan de vergadering sloeg de CDA'er scherpe piketpaaltjes. Technische vragen dienen voortaan vooraf te worden gesteld, er wordt op hoofdlijnen gediscussieerd en staten- en commissievergaderingen zijn geen herhaling van zetten. En gedeputeerden gaan niet bij Dokkum om.

Waarvan akte.

Speciaal voor de nieuwe statenleden: Lees hier alle voorgaande artikelen over (lang) vergaderen.

dinsdag 10 mei 2011

Een - liggend - streepje

Het opmerkelijkste nieuws van vorige week vond ik de kosten die de nieuwe gemeente Sneek eo moet maken vanwege een liggend streepje. Een - betekent een investering van €160.000 in een nieuwe huistijl.

Iemand gaf de fusiegemeente de werktitel Súdwest Fryslân. Dat tussen beide delen van de gemeentenaam volgens de spellingregels een liggend streepje hoort, is over het hoofd gezien. Zelfs toen erna de naam onderdeel werd van een referendum.

Dat is wel erg slordig. Dat nergens een lampje is gaan branden. Het is toch ook Noord-Holland, West-Terschelling en Nieuw-Zeeland? En in het Fries geldt dezelfde regel: Broek-Noard, Akkrum-Súd.

Dat b. en w. de fout nu corrigeren is wel terecht. Wie wil er wonen in een gemeente met een fout gespelde naam? Dat is geen taalpurisme.