Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

donderdag 26 mei 2011

Gedeputeerden burgemeester

Oud-gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie) kan snel weer aan het werk. Gisteren benoemde CdK John Jorritsma, met wie hij de afgelopen jaren samenwerkte, de Drachtster tot tijdelijk burgemeester van Achtkarspelen.

Veel gedeputeerden worden later burgemeester, valt mij op. Johanneke Liemburg (PvdA) en Gerard van Klaveren (VVD) zitten al jaren in respectievelijk Littenseradiel en Weststellingwerf. Sicko Heldoorn (PvdA) belandde via Opsterland in Assen.

Commissarissen benoemen ook gewezen collegegenoten tot interim-burgervader. Ton Baas (VVD) begeleidt Boarnsterhim tot de opheffing van de gemeente,  Louis Lyklema (VVD) paste onder meer op de winkel in Achtkarspelen.

Friese wethouders schoppen het niet vaak tot burgemeester. De uitzondering is Leeuwarden. Jannie Vlietstra (PvdA), deze week gekozen in in de Eerste Kamer, ging naar Winschoten, Bearn Bilker (CDA) naar Kollumerland, Marga Waanders (PvdA) naar Dongeradeel en Arno Brok (VVD) via Sneek naar Dordrecht. En Gerrit Krol (CDA) is interim in Het Bildt.

Een wethouder van een andere gemeente die recent burgemeester werd? Fred Veenstra verhuisde van Smallingerland naar Franekeradeel. Wanneer verhuist hij trouwens letterlijk uit Drachten?

Naschrift: Uiteindelijk kiezen de gemeenteraden hun burgemeesters. De CdK legt hen twee kandidaten voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten