Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

maandag 4 juli 2011

Schokkende reactie?

CDA-gedeputeerde Tineke Schokker ligt onder vuur bij Friese Tweede Kamerleden (zie LC zaterdag 2 juli). Lutz Jacobi (PvdA) en Anne Wil Lucas (VVD) vinden dat zij zich heeft laten inpakken door staatssecretaris Joop Atsma (CDA).

Schokker is blij met 600 miljoen euro voor versterking van de Afsluitdijk. Volgens de kamerleden is dit enthousiasme misplaatst omdat de zeewering een rijkstaak is. Logisch dat het kabinet investeert. Voor extra's op de dijk zou de stas zijn best doen als Schokker niet zou lobbyen bij kamerleden.

Er kwam geen cent voor een duurzaamheidscentrum, blue energy of natuurontwikkeling. En dus zijn Jacobi en Lucas zwaar teleurgesteld. In een reactie per mail omzeilde Schokker de kritiek, waardoor deze de krant niet haalde:


Tineke Schokker: “We zijn blij met de inzet van de kamerleden Jacobi, Lucas en Koppejan voor de Afsluitdijk, uitmondend in de aangenomen motie. Ook zijn we tevreden met de groene overslagdijk. Duidelijk is dat er naar de toekomst mogelijkheden zijn gecreëerd voor regionale ontwikkelingen op gebied van energieopwekking, recreatie, toerisme en duurzaamheid.


We (rijk, provincies en gemeenten) kunnen nu verder: met ambitie en tegelijkertijd nuchter en pragmatisch. Voor Fryslân betekent dit dat we de focus als eerste leggen op de pilot Blue Energy en een kleinschalig, behapbaar duurzaamheidscentrum, gekoppeld aan een informatiecentrum over de Afsluitdijk van Rijkswaterstaat dan wel aan de Blue Energy pilot. Op deze manier is op termijn doorontwikkeling mogelijk.


Dit alles nadat er een bestuursovereenkomst wordt getekend, na vaststelling in raden en staten. De eerste stap daartoe is een week geleden gezet met het besluit van de ministerraad. Dat besluit moest die ruimte bieden. Dat is gelukt na een (bestuurlijk) onderhandelingstraject waarin de beide provincies en de beide gemeenten samen optrokken. Zo werken wij samen aan ons icoon van deltatechnologie, De Afsluitdijk.”

1 opmerking:

  1. Tineke Schokker sil wol tefreden weze moatte, Sy mei ( moat) lieding jaan oan yn partij yn grut ferfol, Jo ite dan genade brea. Wat Sjoerd Galema ferprutst hat mei Sy wêr rjocht breidzje.....Gelokkich komt Donner hjar yn'e mjitte. Der sil no, by wêryndielings, op'e nei nei de minskenlústere wurde!!! Is der yn'e Súdwesthoeke dan doch wat mis gean??

    BeantwoordenVerwijderen