Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

vrijdag 17 juni 2011

Tryater op Gronings briefpapier

De Noordelijke provincies zetten hun protest tegen de cultuurbezuinigingen kracht bij in een lange brief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Hij wordt er onder meer op gewezen dat het kabinet de plicht verzuimt de Friese taal, cultuur en identiteit te beschermen en te bevorderen (de Tryaterlobby).

Opmerkelijk is dat de brief is opgesteld op papier van de provincie Groningen en is ondertekend door de Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg. Er staat alleen bij vermeld: Mede namens de provincies Drenthe en Fryslân en de gemeenten Groningen en Leeuwarden.

Een beetje vreemd, of strategie?

Naschrift: bovenstaande tekst was bedoeld voor de krant, maar haalde de kolommen niet, omdat de lobby achterhaald was. Onze collega Nynke Smedeman in Den Haag kwam 's middags met de primeur van de redding van Tryater.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten