Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

woensdag 21 september 2011

Tijd voor statenleden

Terwijl de statenleden zich vanmiddag bogen over 'zijn' uitvoeringsprogramma hing Sjoerd Galema al in de lucht op weg naar Moskou. Typerend voor de vertrekkend gedeputeerde, vindt statennestor Annigje Toering.

Tegenover alle mooie woorden die commissaris John Jorritsma vanochtend sprak - en die vergaderboer Sjoerd zelf bezigde - staan kritische noten van statenleden. Die verwoordde Toering in haar toespraak. ,,Somtiden wie Sjoerd in wat nonsjalante bestjoerder dy't lak hie oan de steaten of de kommisje.''

Lees hieronder de speeches van Toering en Jorritsma.

donderdag 15 september 2011

Het begint met statenzeilen

CdK John Jorritsma zei vooraf nog zo te hopen op een andere winnaar. Er was alles aan gedaan; een nieuwe locatie (Balk/Sleattemermar) en de uitsluiting  van de ervaren rotten Oeds Bijlsma (statengriffier) en Douwe Bijlsma (FNP). Toch kreeg het statenzeilen gisteren dezelfde winnaar als vorig jaar; de derde Bijlsma.

Schipper @AukeBijlsma (ook FNP) won met zijn bemanningsleden @SjoerdGalema @Retzevanderhoning (in leren motorjas), Klaas Hettinga en D66-fractieondersteuner @marijkederoo.

De valk van @HettyJansen kwam trouwens als eerste over de denkbeeldige finishlijn bij het statenjacht. De PvdA-schipper werd naar eigen zeggen ,,om onduidelijke redenen'' gediskwalificeerd.  Kortom, het politieke seizoen is nu echt begonnen.

Foto VVD/Reiner de Vries

woensdag 7 september 2011

Mei lekken en brekken

Wat je als rechtgeaarde journalist al lang zag aankomen, is nu eindelijk toch gebeurd. De hoogste rechter heeft het ontslag van provincieambtenaar Margaret Beckers teruggedraaid.

Natuurlijk lekte de griffiemedewerkster in 2007 naar de Leeuwarder Courant, waardoor malversaties over de tijdelijke huisvesting aan de Snekertrekweg op straat kwamen te liggen. Maar de brief zelf kwam uit een andere bron in handen van de LC en later ook bij Omrop Fryslân.

De actie van Beckers was meer service aan toenmalig journalist Peter Grondsma dan doelbewuste nestbevuiling, aldus de Centrale Raad van Beroep. Hoewel Beckers haar fout uitendelijk toegaf, kreeg zij geen herkansing. De provincie had haar bij voorbeeld een andere functie kunnen geven.

Mijn conclusie: GS zochten een zondebok om een eind te maken aan het herhaaldelijke gelek vanuit het provinciehuis. Het was een sterk staaltje dat ze hierin provinciale staten en de Leeuwarder rechtbank mee kregen.

Beckers ontving in de tussentijd veel steun van collega's. Tijdens de personeelsrevue Mei lekken en brekken werd zij destijds zelfs liefdevol toegezongen. Maar of zij ooit zal terugkeren? Ze zegt van wel, maar ik denk van niet.